Ako a prečo implementovať prvky Industry 4.0 vo vašom závode

Pojem štvrtá priemyselná revolúcia sa objavuje čoraz viac v médiách, je diskutovaná na konferenciách a taktiež veľmi často skloňovaná najmä v  prostredí biznisu. Valí sa na nás zo všetkých strán a zdá sa, že sa jej nevyhneme. Prečo je tak? Či už chceme, alebo nie, prichádza doba digitálnej transformácie a digitalizácie spoločnosti. Technické systémy a riešenia, ktoré doteraz neboli zrealizovateľné […]