Tomáš Šlambora pracuje v spoločnosti Protherm Production ako industriálny inžinier. Má na starosti viacero projektov, no hlavnou náplňou jeho práce je vedenie a koordinácia projektov súvisiacich s digitalizáciou a implementáciou prvkov Priemyslu 4.0 v spoločnosti. Tomáša sme sa opýtali na jeho prácu a na smer, ktorým sa digitalizácia a Priemysel 4.0 podľa neho budú uberať v budúcnosti.

 

Od roku 2017 ste koordinátor pre digitalizáciu a šéfujete projektom súvisiacim s digitalizáciou a implementáciou prvkov Industry 4.0. Čo na svojej práci vnímate ako najväčšiu výzvu?

Najväčšou výzvou na tejto práci je stanovenie si správnej stratégie, jej dodržiavanie, definovanie projektov a ich doťahovanie do úspešného konca. Toto pokladám za veľmi dôležité, ak sa má digitalizácia a implementácia prvkov Industry 4.0 v podniku uberať tým správnym smerom. Dnešný svet, či už ten digitálny, alebo technologický, sa rozvíja neuveriteľnou rýchlosťou a my sme nútení nestratiť krok s dobou.

 

V skratke: ako digitalizácia pomohla zefektívniť výrobu vo Vašej spoločnosti?

Digitalizácia nám pomohla hneď v niekoľkých smeroch. Umožnila nám vyrábať na jednej montážnej linke niekoľko desiatok variantov jednej rodiny produktov. Zároveň sa vo výrobe jednoznačne zlepšila kvalita a produktivita. Je to preto, lebo implementovaný asistenčný systém nespočíva len v tom, že podáva operátorovi presné inštrukcie, ale tiež kontroluje ich správne plnenie.  Neoddeliteľnou súčasťou výrobného procesu je aj logistika. Tu nám digitalizácia pomohla získavať online dáta o stave a aktuálnej spotrebe materiálu na montážnych linkách. Vďaka týmto dátam môžeme neustále optimalizovať  tok materiálu zo skladu do výroby.

 

Myslíte si, že v dobe Priemyslu 4.0 sa výroba posunie smerom k väčšej nezávislosti od človeka?

Určite áno, ale teraz je ešte veľmi ťažké hovoriť ako a do akej miery.  Myslím si, že to bude postupný proces.  Výroba sa už teraz postupne posúva smerom k väčšej nezávislosti od človeka. Z výroby  sa vytráca  ťažká a monotónna ľudská práca, ktorú nahrádzajú  klasické alebo kolaboratívne roboty. Postupne sa budú automatizovať operácie bez pridanej hodnoty k produktu –  automatizácia  skladov a doprava materiálu zo skladu do výroby autonómnymi vozíkmi. Zároveň sa budú automatizovať a digitalizovať vedľajšie procesy ako napríklad objednávky materiálu, plánovanie výroby a podobne. Všetky tieto systémy by mali v budúcnosti spoločne komunikovať medzi sebou a vymieňať si dáta. To, ako budú nezávislé od človeka, nám ukáže až čas.

 

Odkiaľ čerpáte inšpiráciu do pracovného života?

Paradoxne v práci, na konferenciách, diskusných fórach a na služobných cestách. Práca pre mňa nie je len prácou, ale aj koníčkom. Ak sa chcete posúvať ďalej, túto prácu musíte mať jednoducho radi.

 

Tomáš bude jedným z našich rečníkov na podujatí Innovatech Fórum 4.0, kde o svojej práci porozpráva viac. Príďte sa zoznámiť osobne! Navštívte stránku www.innovatech.sk a stiahnite si agendu. Tešíme sa na stretnutie s Vami už 29.-30. mája 2019 v Bratislave!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *