František Duchoň

Prof. Ing. František Duchoň, PhD. pôsobí v odbore Kybernetika na Slovenskej technickej univerzite. Je spoluzakladateľom a v súčasnosti predsedom Národného centra robotiky. Je autorom takmer 200 vedeckých a odborných publikácií o robotike a príbuzných vedných odboroch. Aktuálne pôsobí v niekoľkých výskumných projektoch, aj v štruktúre H2020. Doteraz bol zodpovedným riešiteľom na vyše 10tich projektoch. Viedol takmer 80 úspešne obhajených študentských záverečných prác. Aktuálne garantuje predmety Riadenie mobilných robotov, Výrobné systémy, Navigačné systémy a Technické prostriedky riadenia. V roku 2015 bol ocenený spolu s jeho tímom cenou Najlepší prístup inovátora k transferu technológie. Je členom pracovnej skupiny Informačno-komunikačné technológie na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR. V roku 2018 bol pozvaný ako hodnotiteľ EU projektov v Bruseli v oblasti efektívnej spolupráce robot človek.