František Duchoň

Prof. Ing. František Duchoň, PhD. pôsobí v odbore Kybernetika na Slovenskej technickej univerzite. Je spoluzakladateľom a v súčasnosti predsedom Národného centra robotiky a zástupcom riaditeľa Ústavu robotiky a kybernetiky. Je autorom takmer dvesto vedeckých a odborných publikácií o robotike a príbuzných vedných odboroch. Aktuálne pôsobí v niekoľkých výskumných projektoch, aj v štruktúre H2020. Doteraz bol
zodpovedným riešiteľom na vyše desiatich projektoch. Viedol takmer osemdesiat úspešne obhajených študentských záverečných prác.
Aktuálne garantuje predmety Riadenie mobilných robotov, Výrobné systémy, Navigačné systémy a Technické prostriedky riadenia. V roku 2015 bol ocenený spolu s jeho tímom cenou Najlepší prístup inovátora k transferu technológie. Je členom pracovnej skupiny Informačnokomunikačné technológie na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR. Od roku 2018 pôsobí aj ako hodnotiteľ EU projektov v Bruseli v oblasti ICT (prevažne robotika).