Jozef Tomčík

Po absolvovaní štúdia na FEI TUKE sa Jozef Tomčík viac než pätnásť rokov venuje v spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. témam spojeným so stratégiou obnovy a rozvoja distribučnej sústavy, matematickému modelovaniu sústavy a technickým podmienkam pripojenia a prevádzky užívateľov sústavy. Je členom viacerých pracovných skupín zastrešených organizáciami CIRED, Eurelectric, ktoré sa zaoberajú uvedenými oblasťami. Práve témy spojené so vzájomnou interakciou sústavy a jej užívateľov boli zásadným impulzom, pre ktorý spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. realizovala v priestoroch TUKE laboratóriá venované moderným technológiám z dôvodov ich testovania, vzdelávania študentov a získania funkčných referencií.