Maroš Mudrák

Ing. Maroš Mudrák, vedúci oddelenia vývoja špeciálnych robotických aplikácií MATADOR Automation, vedie smerovanie skupiny MATADOR v oblasti inovácií a vývoja automatizovaných výrobných liniek. Zameriava sa jednak na optimalizáciu interných procesov v zmysle najnovších trendov v digitalizácii, ale hlavne pôsobí ako inovátor v robotických riešeniach s vysokou pridanou hodnotou. Svojho prvého robota postavil a naprogramoval ešte na základnej škole a vyštudoval odbor Robotika na STU FEI. Pracoval na medzinárodných projektoch nielen v Európe, ale aj v Rusku, Číne a v Amerike. Momentálne sa zameriava na automobilový priemysel, kde integroval viac než 1000 robotov, či už ako ich programátor alebo líder pre návrhy liniek a ich simuláciu vo virtuálnej realite.