Martina Iľanovská

Vyštudovala medzinárodné podnikanie na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave, kde v roku 2009 absolvovala aj postgraduálne štúdium.
V tomto roku zahájila svoje profesionálne pôsobenie v spoločnosti Hella Slovakia Signal-Lighting s. r. o., kde úspešne optimalizovala kritické procesy vo firme. Jej hlavnými projektami bola relokácia výroby jednofunkčných svetiel do nového závodu a optimalizácia výrobných liniek. Ako Operational excellence Manager zodpovedala najmä za lean management a kontinuálne zlepšovanie.
V roku 2017 realizovala projekt World Class manufacturing na úseku predvýroby. Od roku 2018 pracuje na projekte manager vízia 2020 – zavádzanie smart automation, hlavne game changer (kolaboratívne roboty, inline procesy, integrovaná automaticka kontrola kvality, inteligentné vstrekovanie, AGV) a industry 4.0
Publikovala na mnohých domácich i zahraničných vedeckých konferenciách.