Michal Brichta

Michal Brichta je konzultantom na odbore investičných projektov Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO). Ako člen inovačného tímu SARIO sa podieľa na poskytovaní inovačných služieb a vedie tiež nový projekt v oblasti diverzifikácie aktivít lokálnych spoločností smerom k inovatívnym sektorom. Študoval diplomaciu, medzinárodný obchod a štátnu správu v Moskve a v Singapure.