Milan Čuj

Milan Čuj je narodený 1969 v Levoči, Slovensko. Je absolventom študijných programov Počítačová podpora strojárskej výroby a Strojárske technológie na Technickej Univerzite v Košiciach. V spoločnosti Embraco Slovakia pracuje od roku 2001. Pracoval ako špecialista procesnej kvality so zameraním na kontrolu charakteristík produktov a hodnotenie spôsobilosti procesov. Aktuálne pracuje na pozícií špecialista výroby oddelenia Manufacturing Engineering, kde okrem hodnotenia efektívnosti a výkonnosti výrobných liniek sa zameriava najmä na implementáciu automatického zberu dát (systém MES) z jednotlivých výrobných procesov a ich automatické spracovanie a hodnotenie.