Miroslav Lorenc

Miroslav Lorenc absolvoval magisterské a doktorské studium na VŠE v Praze, odborně se zaměřuje zejména na podnikové analýzy, technologický management a digitální transformaci společnosti. Od roku 2005 na VŠE působil jako odborný asistent, vedoucí Centra digitální transformace, vedoucí Centra informatiky a podílí se na výzkumných projektech. V posledních letech se intenzivně věnuje oblasti digitální transformace, Průmyslu 4.0 a souvisejícím tématům. Jeho výzkumné aktivity jsou zaměřeny na připravenost podniků na digitalizaci, změny trhu práce a požadavcích na kompetence pracovníků a vzdělávacího systému ve spojitosti se současnými a budoucími změnami, které vyvolají transformaci podniků a podnikatelského prostředí. Jako lektor a konzultant působil v řadě firem v rámci oboru aplikované informatiky a HR..