Pavel Adam

Mgr. Pavel ADAM, Ph.D. je absolvent MFF UK v Praze, obor fyzika – optika. Má přes 15 let zkušeností z mezioborového odvětví výzkumu a vývoje optických senzorů a biosenzorů. Pavlova práce má téměř 300 peer-review citací (h-index 9). Má zkušenosti z oboru CAD/CAM (opto)mechanickou konstrukce a mikrofluidiky. Práci si usnadňuje automatizací v programovém prostředí, které je aktuálně dostupné (Matlab, VBA, C++, Java, Igor, Power BI). V roce 2017 dostal nabídku spolupodílet se na inovacích ve ŠKODA AUTO a.s. V oddělní digitalizace a průmyslu 4.0 (vedoucí Ing. Stiffel) je spoluodpovědný za problematiku digitalizace, AR/VR a expertní podporu v problematice optického skenování a datové business inteligence pro oblast plánovaní značky.