Tomáš Šlambora

Tomáš Šlambora je absolventom Slovenskej technickej univerzity, Materiálovotechnologickej fakulty, odbor priemyselný manažment. Svoju kariéru začal budovať už počas štúdia na vysokej škole ako stážista na personálnom oddelení a oddelení kvality v automobilke PSA v Trnave.
Po ukončení štúdia nastúpil na tréningový program v spoločnosti International automotive components ( IAC ), kde neskôr pôsobil ako procesný inžinier.
Od roku 2014 pracuje v spoločnosti Protherm Production ako industriálny inžinier zodpovedný za vedenie rôznych industriálnych projektov.
V roku 2017 sa stal zároveň aj Digital Plant koordinátorom. Vedie a koordinuje projekty súvisiace s digitalizáciou a implementáciou prvkov Industry 4.0 v spoločnosti a rovnako podporuje aj výrobnú stratégiu spoločnosti rozvojom kultúry Industry 4.0.