Vlastimil Cech

Vlastimil Cech, šéf operativy ve společnosti Meopta – optika, s.r.o, kde je zodpovědný za řízení výrobních divizí, logistiky a plánování. Vystudoval vysokou školu se zaměřením na logistické disciplíny a jeho srdeční záležitostí jsou informační a řídicí systémy.
V průběhu své dvacetileté praxe měl možnost setkat se v různých společnostech z oblasti automobilového průmyslu, strojírenství a elektro s odlišnými přístupy k řízení procesů za podpory softwarových řešení. Od roku 2001 se specializuje na oblasti plánování a řízení výrob s podporou SW řešení. Svůj rozhled rozšířil o sběr dat z výrobních zařízení v rámci interního projektu MES a jejich následné analýze. Zastává názor, že co neumí měřit, nemůže řídit a odpovídajícím způsobem spolu se svými kolegy nastavuje interní procesy.
 
Motto: „Selským rozumem všeho s mírou a hlavně se neutopit v datech.“